Legging, sliping og lakkering i Konsberg Næringspark

Legging, sliping og lakkering i Konsberg Næringspark

Legging, sliping og lakkering av merbau på den gamle direktørboligen på Kongsberg Næringspark.